Investerarinformation

  •  

Rapporter och dokument


Äldre rapporter och dokument

Kalender

Delårsrapport Jan-Sept, 2019 publiceras

Okt 25, 2019, kl 8:00

Bokslutskommuniké 2019 publiceras

Feb 07, 2020, kl 8:00

MODEX

Georgia World Congress Center, Atlanta, GA, USA
Besök oss i monter #7185
Mar 09 - Mar 12, 2020Kommande finansiella rapporter och event

Kommande marknadsföringsevent

Pressmeddelanden


Sep 3, 2019
Grenspecialisten Förvaltning AB utökar sitt aktieinnehav i JLT Mobile Computers AB
Läs mer »

Jul 9, 2019
JLT Mobile Computers levererar stryktåliga datorer till två nya hamnterminaler i Papua Nya Guinea
Läs mer »

Jun 18, 2019
JLT Mobile Computers garanterar sömlös integration mellan ruggade VERSO 12™-datorn och Navis N4 hos OPCSA i Las Palmas
Läs mer »

Jun 13, 2019
JLT Mobile Computers presenterar nästa generationens fordonsmonterade dator under TOC Europe
Läs mer »

Mar 25, 2019
JLT Mobile Computers är först ut med att teckna femårigt valideringsavtal med Navis
Läs mer »

Äldre pressmeddelanden

Kontaktinformation

  •  

Telefon: +46 470 53 03 00
Email: investor@jltmobile.com

Styrelse och ledningsgrupp »

 

Följ oss:

Aktieinformation

JLT Mobile Computers är noterade på Nasdaq First North Growth Market* med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser, telefon: +46 8 684 211 00.
JLT Mobile Computers AB, JLT, (SE0000725624) »


Mer om JLT »
Företagspresentation »
Bolagsordning »

*Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.​

Per Holmberg, VD, presenterar JLT vid Introduce Investor Day den 13:e mars, 2019

Delårsrapport Q2, 2019

Expanderat produkt- och tjänsteutbud samt satsningar på sälj och marknadsföring ger fortsatt goda resultat

  •  

Det kontinuerliga arbetet med att driva vår tillväxtstrategi gav fortsatt goda resultat under årets andra kvartal. Denna strategi innefattar satsningar på sälj och marknadsföring, samt expanderat utbud av både produkter och tjänster. Vi ökade både orderingången och faktureringen med bibehållen stark bruttomarginal. Orderingången slutade på 45 MSEK och omsättningen på 38 MSEK, en ökning med 25% respektive 27% jämfört med samma period föregående år.

Under kvartalet introducerade vi vår senaste dator, JLT6012, till kunder inom hamnsegmentet vid den globala hamnmässan i Rotterdam, TOC Europe. Under tre dagar skapade vi flera nya affärsmöjligheter genom möten med både befintliga och potentiella kunder samt samarbetspartners inom hamnsegmentet. I samband med mässan annonserade vi vår slutförda installation av mer än 100 datorer hos OPCSA:s hamnterminal i Las Palmas, Kanarieöarna samt leveranser till två nya terminaler i Papua Nya Guinea.

Vi går in i tredje kvartalet med en stark orderstock på 24 MSEK varav merparten kommer att levereras under andra halvåret. Långsiktigt fortsätter vi att investera i tillväxtstrategin och transformationen av JLT till en affärsmodell med större helhetsåtagande, med målet att skapa ökat värde för kunder, anställda och aktieägare.

Per Holmberg, VD

Läs hela delårsrapporten för Q2, 2019 »

 

Bolagets största ägare vid 2018 års utgång

Jan Olof Olofsson m familj
Grenspecialisten förvaltning AB
Försäkringsbolaget Avanza Pension
Jerry Fredriksson m företag 
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Tommy Svensson 
Consortium Capital Investments
Per Holmberg 
Danica Pension Försäkrings AB
Larne Wallisson m företag